کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس تصویب شد
کد خبر: 26634

کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس تصویب شد

نمایندگان مجلس با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس، موافقت کردند.

به گزارش خودکارنیوز، در نشست علنی دیروز (یک‌شنبه 15 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس ، با 163رای موافق، 33رای مخالف و 9 رای ممتنع، موافقت کردند.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس  توسط مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در ادامه، نمایندگان موافق و مخالف نیز درباره این لایحه نظراتی را داشتند.

همچنین؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزئیات این لایحه با 171 رای موافق، 17 رای مخالف و 8 رای ممتنع نیز موافقت کردند.

ماده‌واحده‌- به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود در استان‌ خراسان‌ رضوی در محدوده‌ خارج‌ از نقاط‌ جمعیتی‌ به‌ شرح‌ نقشه‌ پیوست‌ و گزارش‌ توجیهی‌، منطقه‌ آزاد تجاری- صنعتی‌ سرخس‌ را ایجاد کند.

تبصره‌ ١- منطقه‌ آزاد تجاری- صنعتی‌ ایجاد شده‌ با رعایت‌ تبصره‌های ذیل‌ و بر اساس‌ قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری- صنعتی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ٧/٦/١٣٧٢ و اصلاحات‌ بعدی آن‌ اداره‌ می‌شود. هرگونه‌ تغییر در محدوده‌های مصوب‌، منوط‌ به‌ پیشنهاد هیات‌ وزیران‌ و تصویب‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌ است‌.

تبصره‌ ٢- اعمال‌ امتیازات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ ورود و خروج‌ کالا به‌ استثنای مواد، کالاها، تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق‌، در این‌ منطقه‌، منوط‌ به‌ تأیید محصورشدن‌ محدوده‌ مورد نظر توسط‌ گمرک‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ و استقرار آن‌ در مبادی ورودی و خروجی‌ منطقه‌ است‌.سازمان‌ هر منطقه‌ می‌تواند بخش‌هایی‌ از محدوده‌ قانونی‌ مصوب‌ منطقه‌ را به‌ تدریج‌ محصور و پس‌ از تأیید و استقرار گمرک‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ عملیاتی‌نمودن‌ آن‌ اقدام‌ کند.

تبصره‌ ٣- سازمان‌ منطقه‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ یک‌سال‌ ونیم‌ پس‌ از تشکیل‌، طرح‌ جامع‌ منطقه‌ را با رعایت‌ اسناد و طرحهای ملی‌ بالادستی‌ تهیه‌ و برای تصویب‌ به‌ شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تجاری- صنعتی‌ و ویژه‌ اقتصادی ارائه‌ کند. شورایعالی‌ موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

تبصره4 - حکم تبصره (3) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی وایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصـوب 1399/2/30 در خصـوص ایـن منطقـه لازم الاجراء است.

تبصره5 -مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است.

تبصـره -6 دبیرخانـه شـورایعالی منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی و ویـژه اقتصادی مکلف است هر ششماه یکبار گـزارش عملکـرد منطقـه آزاد تجـاری-صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و بـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شورای اسلامی ارائه کند.

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار

پربازدیدترین