بررسی و اندازه گیری میدانی دکتر محمدزاده از مخزن سد چمشیر و رودخانه زهره
کد خبر: 21687

بررسی و اندازه گیری میدانی دکتر محمدزاده از مخزن سد چمشیر و رودخانه زهره

آبگیری سد چم شیر در همین ابتدای کار فاجعه آفرید.

فاجعه سد چم شیر در روزهای اول آبگیری و فصل سرد و بالاترین ظرفیت رودخانه؛ غیر قابل تصور است

آب با EC= 1500 وارد مخزن سد می شود و با EC=4000 خارج می شود. 

چشمه های شور مخزن سد،اقلیم منطقه را نابود می کند. 

سدگتوند با Ec=1200 جلگه خوزستان نابود کرد...

آبگیری چم شیر را متوقف کنید

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار

پربازدیدترین