تأخیر پنج ساله در توزیع سوخت با کارت بانکی
کد خبر: 26506

تأخیر پنج ساله در توزیع سوخت با کارت بانکی

وزیر نفت می گوید: منتظر هستیم تا شبکه بانکی کشور برای اجرای طرح توزیع سوخت با کارت بانکی، پای کار بیایند.

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار

پربازدیدترین