خط مشی

۱- صحت: صحت اخبار به معناي روايت واقعي و دقيق از رويدادها، مورد تاكيد جدي و هیات تحريريه این پایگاه خبری است. در همين راستا اخبار تنها پس از اطمينان كامل از صحت آن برمبنای منابع موثق و يا اسناد معتبر خبری منتشر می‌شود.
۲- دقت: رعايت اصول حرفه‌ای خبرنويسی از جمله انعكاس و نگارش صحيح خبر بر مبنای روش‌های حرفه‌ای و علمی، ذكر دقيق جزئيات موجود در خبر، روشنی و وضوح متن خبر و رعايت آيين نگارش صحيح زبان فارسی، مجموعا تعريف «دقت» در نگاه تحريريه است.
۳- سرعت: ارسال خبر در سريع‌ترين زمان ممكن پس از رعايت صحت و دقت يكی از اصول خبری حاكم بر تحريريه است.
۴- عدم انتشار منبع خبر: درصورتی‌ كه تشخيص دهد خبری حاوی ارزش‌های خبری قابل اعتماد است، اما منبع خبر می‌خواهد نامش محفوظ بماند، می‌تواند پس از اطمينان از صحت و ثبت و ضبط مستندات، خبر را بدون ذكر نام منبع منتشر كند، بديهی است در اين صورت نام منبع خبر در این پایگاه خبری محفوظ است و تنها با حكم مراجع رسمی قضايي قابل انتشار خواهد بود.
۵- افکار عمومی: این پایگاه خبری توجه و پاسخگوی به مطالبات و موضوعات مورد علاقه مردم را در چارچوب قانون در سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.
۶- نوآوری‌های خبری: تحريريه جريان‌سازی‌های مثبت را از طریق روش‌های نوين از اصول حرفه‌ای خود می‌داند.
۷- توجه ويژه به اخبار علمي و دانشگاهی: تحريريه توجه خاصي به اخبار علمی و دانشگاهی به‌ويژه در موارد مربوط به پيشرفت‌های علمی و دانشگاهی كشور دارد.
۸- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت و ارائه اخبار، تحلیل‌ها و بررسی‌ها در چارچوب اخلاق
۹- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران، پژوهیدگان، و سایر صاحبان حق
۱۰- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی مطالب مندرج در این پایگاه خبری
۱۱- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل فعالیت پایگاه خبری و نداشتن گرایش به هیچ کدام از جناح‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و البته حفظ ارتباط و تعامل با جریان‌های سیاسی رسمی در کشور
۱۲- اصل رعایت انصاف، امانت و قضاوت منصفانه: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب‌داری شخصی و گروهی و رعایت حد اعتدال و میانه‌روی در مورد افراد، تصمیم‌گیری و داوری مقالات و یادداشت‌ها بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، سیاسی و… نویسندگان و صرفا بر اساس ارزش علمی، تخصصی و درجه اهمیت مطالب انجام می‌شود.
۱۳- مسئولیت‌پذیری: شایان ذکر است در صورت اشتباه سهوی در ارائه اخبار، این پایگاه خبری خود را موظف می‌داند بلافاصله توضیحات، تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌های لازم را منتشر کند.
۱۴- نقدپذیری: برای پیشرفت و رسیدن به اهداف خود، نیازمند رهنمودها و یاری صاحب‌نظران این عرصه است. از‌این‌رو، هرگونه انتقاد و پیشنهادی را ارج نهاده و استقبال می‌کنیم و پیشاپیش قدردان همه فرهیختگان ارجمند هستیم که با فکر و قلم توانای خود دعوت ما اجابت کرده‌اند.
۱۵- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با تحقیق
۱۶- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات، اخبار، گزارشات و مطالب پایگاه خبری و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت‌شکنی و رعایت کرامت انسانی پرسنل، مخاطبان و ارباب رجوع و تعامل با همکاران فعال در مطبوعات کشور
۱۷- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات پژوهشگران و انتقال آن از طریق به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۱۸- اصل برائت: التزام به برائت‌جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه خبر و فعالیت پایگاه خبری را به شائبه‌های غیر علمی و غیراخلاقی می‌آلایند.