شارژ

  • انتقال انرژی جهانی (GET) پهپادهای باتری دار را قادر می سازد تا با شارژ مجدد ایمن و سریع در حین پرواز، برای همیشه پرواز…