کارگران رسما خواستار بررسی مجدد مزد شدند/ حقوق کارگران ۱۳ میلیون تومان می‌شود؟
کد خبر: 27437

کارگران رسما خواستار بررسی مجدد مزد شدند/ حقوق کارگران ۱۳ میلیون تومان می‌شود؟

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد را داریم گفت: تامین هزینه های مسکن و معیشت برای کارگران دشوار است.

به گزارش خودکارنیوز، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش قیمت ها گفت: وزیرکار درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد بیان کرده اند، "اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون های کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح شود و حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت" ، این در حالی است که نمایندگان کارگری مدت هاست درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری مزد را داشته اند.

وی ادامه داد: مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. متأسفانه در طرح های دولت جای کارگران برای تهیه مسکن خالی است. اقساط تسهیلات مسکنی دولت حدود ۲۰میلیون تومان است. کدام کارگر حداقل‌بگیر توان پرداخت ماهانه بیست میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌ی تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌اش سی میلیون تومان است؟

گلپور با اشاره به اینکه درخواست جدی نمایندگان کارگران برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد است گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز کارگران بیان کرده بودند که در صورتی که تورم کنترل نشد, جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد تشکیل شود. اکنون درخواست ما این است که جلسه تشکیل شود و در فضایی کارشناسی به مسائل و مشکلات پیرامون مزد کارگران و تقویت قدرت خرید جامعه کارگری پرداخته شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد هزینه معیشت برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.

گلپوربا بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید زده چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند ادامه داد: در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است. حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد.

دیدگاه تان را بنویسید