متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید
کد خبر: 27281

متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید

طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در تیرماه ۱۴۰۲، ۲۸ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند و متوسط زمان تاخیر پرواز ایرلاین‌ها، به ۱۰۷ دقیقه افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد و در اعزام و پذیرش مسافر شش درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست یک درصد افزایش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست پنج درصد، اعزام و پذیرش مسافر هفت درصد و ارسال و پذیرش بار و پست پنج درصد کاهش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۷ درصد، اعزام و پذیرش مسافر هشت درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۰ درصد افزایش داشته است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست یک درصد و اعزام و پذیرش مسافر چهار درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد افزایش داشته است. پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست سه درصد، اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد کاهش داشته است. پروازهای بین‌المللی نیز نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۱۶ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۰ درصد افزایش داشته است.

در تیر ماه ۱۴۰۲ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به‌ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، تبریز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده است. از این میزان، حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، تبریز، اصفهان، بندرعباس، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده و حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و لارستان انجام شده است.

دیدگاه تان را بنویسید