داستان بیماری مجری معروف، برای اولین بار در تلویزیون+ ویدئو
کد خبر: 27352

داستان بیماری مجری معروف، برای اولین بار در تلویزیون+ ویدئو

۱۷ سال درگیری با بیماری و درمان ناگهانی آن، برای اولین بار در تلویزیون، از زبان مرتضی حسینی. در برنامه "ازسرگذشت"

دیدگاه تان را بنویسید