فاتح دل یتیمان...
کد خبر: 27576

فاتح دل یتیمان...

محمد محمودی، پهلوانی که تا عالی ترین درجات کشتی پیش‌ رفت و یک اتفاق او را تا پایِ دار برد و سرنوشتی غیرمنتظره را برای او رقم زد.

محمد محمودی امروز به بابای یتیمان جنوب تهران مشهور است...

دیدگاه تان را بنویسید