نقره‌داغ شدن ۲ شرکت لبنیاتی با جریمه  ۲۲۵ میلیاردی
کد خبر: 23854

نقره‌داغ شدن ۲ شرکت لبنیاتی با جریمه ۲۲۵ میلیاردی

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۲۲۵ میلیارد ریالی ۲ شرکت لبنیاتی خبر داد.

به گزارش خودکارنیوز، پرونده 2 شرکت لبنیاتی در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

شهرام محسنی، مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پیرامون گرانفروشی محصولات لبنی یک شرکت، پرونده این تخلف بررسی شد و شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، مدیرعامل شرکت را علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول به پرداخت 196 میلیارد و 151 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محسنی گفت: همچنین در بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی از یک کارخانه لبنی و با مشاهده تخلف گرانفروشی در محصولات، پرونده این تخلف در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان بررسی شد و با توجه به استعلامات از اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تخلف انتسابی را محرز اعلام و مدیرعامل شرکت را علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول به پرداخت 29 میلیارد و 105 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

دیدگاه تان را بنویسید