تهران برفی به روایت تصویر
کد خبر: 20363

تهران برفی به روایت تصویر

تصویر اول: پیست اسکی آبعلی، سال ۱۳۴۰

IMG_20230118_103049

تصویر دوم: میدان بهارستان، سال ۱۳۳۶

IMG_20230118_103052

تصویر سوم: مسجد سپهسالار، سال ۱۳۴۰

IMG_20230118_103055

تصویر چهارم: دبیرستان فیروز بهرام، سال ۱۳۴۰

IMG_20230118_103059

تصویر پنجم: خیابان سی تیر، سال ۱۳۵۰

IMG_20230118_103106

 

دیدگاه تان را بنویسید