دانش آموزان پنجشنبه‌ها هم به مدرسه می روند+ ویدئو
کد خبر: 20358

دانش آموزان پنجشنبه‌ها هم به مدرسه می روند+ ویدئو

کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برای جبران تعطیلی ها از ظرفیت نوبت بعد از ظهر و پنجشنبه ها استفاده می کنیم.

دانش آموزان پنجشنبه‌ها هم به مدرسه می روند+ ویدئو دانش آموزان پنجشنبه‌ها هم به مدرسه می روند+ ویدئو 

دیدگاه تان را بنویسید