نیروگاه‌های تهران از مازوت استفاده نمی‌کنند
کد خبر: 29108

نیروگاه‌های تهران از مازوت استفاده نمی‌کنند

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: هیچکدام از نیروگاه‌های تهران از سوخت مازوت استفاده نمی‌کنند.

به گزارش خودکارنیوز ، سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه نیروگاههای مازوت سوز در تهران در چند سال اخیر پلمپ شده اند، گفت: هم اکنون هیچ نیروگاهی در تهران از مازوت استفاده نمی کند و کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه‌های کشور امکان استفاده از سوخت مازوت را دارند و نیروگاه‌ها در مراکز پر جمعیت از سوخت گاز و یا گازوییل استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود گفت : پیش بینی ذخیره سازی سوخت زمستان این نیروگاهها از قبل انجام شده و با صرفه جویی مشترکان در مصرف برق و گاز مشکلی در تامین برق وجود نخواهد داشت.
رجبی مشهدی اظهار داشت: از ۱۴۰ نیروگاه بزرگ کشور فقط ۱۶ نیروگاههای بخاری قابلیت مصرف مازوت دارند.
وی افزود: در کل کشور فقط ۱۶ نیروگاه بخاری وجود دارند و بقیه نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی هستند که امکان مصرف مازوت ندارند، در تهران هم فقط نیروگاه بعثت، نیروگاه بخاری است که از سال ۹۱ بخش مصرف مازوت آن پلمپ شده است .
وی در پایان تاکید کرد : در تهران و برای تامین برق هیچ نیروگاهی مازوت مصرف نمی کند.

دیدگاه تان را بنویسید